Communie/Lentefeest

Een guitige lach,

een zonnige dag.

een kleine kapoen,

die haar of zijn eerste communie/lentefeest

mag doen.